Depot Boijmans van Beuningen
Copyright: © Iris van de Broek
Categorie:Onderzoeksthema’s

Bezoekers: customer journey en bezoekersstromen

Hoe informeren bezoekers zich vooraf en tijdens hun bezoek? Waar en hoe boeken zij hun reis? Welke activiteiten ondernemen ze tijdens hun bezoek en hoe waarderen ze hun verblijf? Met goed zicht op de customer journey van bezoekers en de verplaatsingen tijdens hun verblijf in Nederland kunnen bestemmingen hun aanbod en (marketing)activiteiten beter vormgeven. 

Relatie met Perspectief 2030

Inzicht in bezoekersstromen kan de vinger leggen op het druktevraagstuk. Wat zijn eventuele knelpunten en welke kansen zien we om stromen te herleiden? 

Aandachtspunten 2020-2024 

  • Verbeteren inzicht in customer journey en stromen van internationale dag- en verblijfsbezoekers (zowel toeristisch als zakelijk) naar regio.
  • Verbeteren inzicht in customer journey en stromen van nationale dag- en verblijfsbezoekers naar regio.
  • Afstemmen over en leren van elkaars ervaringen met het meten van bezoekersstromen.
  • Benoemen van witte vlekken en mogelijkheden onderzoeken om deze weg te nemen.
Kind in de kersenboomgaard
Categorie: Projecten

Onderzoek vakantiegedrag Nederlanders

In 2021 is het CBS gestart met het uitvoeren van het onderzoek naar het vakantiegedrag van Nederlanders. Dit onderzoek is een vervolg op het ContinuVakantieOnderzoek (CVO) van NBTC-NIPO Research. De provincies hebben geïnvesteerd in steekproefverhoging (2021 en 2022), waardoor meer analyses op provincieniveau mogelijk zijn.

Foto van schilderij meisje met de parel
Categorie: Projecten

Onderzoek Inkomend Toerisme 2021/2022

Opzet van een nieuw onderzoek onder internationale toeristen in Nederland.

Fotograaf bij de Maeslant Stormvloedkering
Categorie: Projecten

Inkomend dagbezoek vanuit Duitsland en België

Opzet van een nieuw onderzoek onder internationale dagbezoekers.

Wandelen op de Posbank bij Rheden
Categorie: Projecten

Inzicht in vrijetijdsgedrag

Het nieuwe Nederlands Vrijetijdsonderzoek (NVTO) geeft inzicht in het vrijetijdsgedrag van Nederlanders.

Bekijk meer over dit onderwerp