Eerste oogstbare dak in Rotterdam
Copyright: © David Rozing via Hollandse Hoogte / ANP Foto
Categorie:Onderzoeksthema’s

Onderlinge afstemming

Randvoorwaarde: afstemming

De vier thema’s op de werkagenda van de LDA kennen een gezamenlijke randvoorwaarde: inzicht in en afstemming van definities, bronnen en methoden. Het is belangrijk goed op de hoogte te zijn van de beschikbare databronnen voor Toerisme en Recreatie. En daarbij voor deze onderwerpen een standaard te ontwikkelen en te hanteren. Daarmee zorgen we dat data en inzichten vergelijkbaar zijn tussen regio’s en tussen onderzoeken onderling. Zo krijgt onderzoek meer waarde voor een grotere groep betrokkenen.

Aandachtspunten 2020-2024

  • Gehanteerde definities in toerismestatistieken en -onderzoeken inzichtelijk maken en waar mogelijk uniformeren.
  • Inzicht krijgen in gebruikte onderzoeksmethoden en deze waar mogelijk standaardiseren.
  • Definities en methoden opnemen in standaarden en deze borgen binnen de LDA.
  • Inzicht krijgen in de beschikbaarheid en mogelijkheden van relevante databronnen.
Luchtfoto Maeslantkering
Categorie: Projecten

Landelijke Recreatie & Toerisme Standaard 2030

Een nieuwe standaard voor methoden en definities in onderzoek binnen de vrijetijdssector.

Mensen lopen door de stationshal van Utrecht Centraal
Categorie: Projecten

Overzicht landelijke databronnen

Inzicht in relevante databronnen in het kader van visitor management.

Bekijk meer over dit onderwerp