Mensen lopen door de stationshal van Utrecht Centraal
Copyright: © Marvin Kuhr
Categorie:Artikel

Overzicht landelijke databronnen

Veel plekken en regio’s zijn op zoek naar tooling die ze helpen bij het managen van bezoekersstromen. Daarbij is goed en liefst realtime (of zelfs voorspellend) inzicht in bezoekersomvang en –stromen van cruciaal belang. Veel van de nu beschikbare tools verzamelen hun data door mensen ter plekke de mate van drukte te laten invoeren (user generated content) of door sensoren te plaatsen die drukte meten. In een enkel geval worden deze data aangevuld met data van parkeergarages. Er wordt nog maar beperkt van landelijk beschikbare (big) datasets gebruik gemaakt. Zoals data van Google, mobiele telefoons of van het wegenverkeersnet.

Hoewel deze bronnen in potentie veel nuttige inzichten kunnen bieden, blijkt het in praktijk lastig hier toegang toe te krijgen. Dat heeft Pim Nouwens, Marketing Intelligent Analyst bij Visit Veluwe, ook gemerkt: "Het afgelopen jaar heb ik heel veel potentiële bronnen voor bezoekersdrukte en -stromen onderzocht. Het gouden ei zat daar niet bij, maar samen komen we elke keer weer een stapje dichter bij de gewenste inzichten."

Daarom houden we in een overzichtelijk document vanuit de LDA bij in hoeverre het mogelijk is dergelijke datasets te gebruiken en wat daarvoor de randvoorwaarden zijn. Ook gaan we in op de specifieke inzichten die je kunt verkrijgen per dataset, relevant in het kader van visitor management.

De volgende databronnen zijn nu opgenomen:

  • Mobiele telefoondata
  • GPS data uit apps
  • Google popular times
  • Google mobility reports
  • Google trend data
  • Apple data over mobiliteit
  • NDW data
  • Floating Car Data
  • Satellietdata