Street art in Delft
Copyright: © Ernst Wagensveld
Categorie:Onderzoeksthema’s

Impact van toerisme

De impact van toerisme reikt verder dan economische effecten als bestedingen en werkgelegenheid. Ook de impact op het milieu en op bewoners van een stad of regio zijn punten van aandacht. 

Relatie met Perspectief 2030

Alleen door de totale impact – dus álle lusten en lasten – van toerisme te bekijken, kunnen wij de uitgangspunten people, planet en profit met elkaar in balans brengen. Dit is nodig om te komen tot een duurzame, toekomstbestendige gastvrijheidssector. 

Aandachtspunten 2020-2024

  • Eenduidigheid creëren over de definitie van ‘impact’ en inzichtelijke maken hoe we die impact kunnen meten.
  • Initiatieven op het vlak van impactmetingen samenbrengen en een plek geven in de landelijke R&T standaard.
  • Regionalisering stimuleren van bestaande metingen van economische impact, met aandacht voor internationale methodieken als de Tourism Satellite Account.
  • Waar mogelijk en gewenst samen optrekken in het verzamelen van data over de impact van toerisme.
  • Stimuleren van standaardisering van methodieken om economische impact te meten.

Interessante publicaties:

Bekijk meer over dit onderwerp