Categorie:Nieuws

Op weg naar een gedragen nationale datastrategie

8 sep. 2022

Ontwikkelingen in het gastvrijheidsdomein zijn niet te volgen en duiden zonder statistiek en onderzoek, ofwel: bredere data. Ook voor goed onderbouwd nationaal en lokaal toerismebeleid zijn data van cruciaal belang.

Nieuwe monitors en studies

Naarmate we toerisme in plaats van als doel meer zijn gaan beschouwen als middel voor grotere maatschappelijke opgaven, veranderden bij nationale en lokale beleidsmakers de databehoeften. Het gaat niet alleen meer om de vraag (bezoekers), maar ook om het aanbod, de impact en de drijvende krachten. De Landelijke Data Alliantie (LDA) draagt hier nu al aan bij met nieuwe monitors en studies. Maar wat nog mist is een gedragen, sectorbrede strategie.

Innovatie

Momenteel is er vaak sprake van ad hoc onderzoek, dubbelwerk en een gebrek aan prioritering. Het data-ecosysteem van de sector is met andere woorden toe aan vernieuwing. De gewenste innovatie vraagt om randvoorwaarden als een goede regie, een gedeelde datastrategie, een heldere infrastructuur en structurele financiering.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vroeg de LDA daarom om (met de sector) te komen tot een nationale datastrategie voor het gastvrijheidsdomein. Een strategie die ingaat op de data die nodig zijn en de manier waarop we deze bij elkaar brengen. Ook belangrijk: duidelijke kaders richting 2030 en tegelijkertijd voldoende flexibiliteit om mee te bewegen met tussentijdse ontwikkelingen.

Planning

Een kernteam onder begeleiding van Rijnconsult ging deze zomer aan de slag met deze uitgangspunten. Op basis van bestaande analyses, werkprogramma’s en consultaties binnen het LDA-netwerk konden de eerste gedachten en kaders van de strategie al neergezet worden. Dit najaar volgen meerdere sessies met relevante stakeholders om ambities, doelen en strategische keuzes te toetsen en waar nodig bij te sturen. Het doel is om eind maart 2023 de uiteindelijke strategie te presenteren.