Cijfers

Regionaal inzicht in toeristische druk: intensiteit en dichtheid

Thema: Impact van toerisme

Omdat inzicht in toeristische druk alleen op provinciaal niveau beschikbaar was, heeft het Data Cener Toerisme (DCT) een project uitgevoerd om de drukte op regionaal niveau in inzichtelijk te maken. Als resultaat van dit project is de toeristische druk nu in kaart gebracht voor de meeste van de 40 Corop-gebieden die Nederland rijk is. Dit project ('Regionale Toeristische druk') geeft antwoord op de vragen: Hoe druk is het nu eigenlijk op verschillende plekken in Nederland? En hoe heeft deze druk zich de afgelopen jaren ontwikkeld?

Bron: DCT, 2020

De toeristische druk kan op verschillende manieren worden geduid. In dit project is dieper in gegaan op de toeristische intensiteit en dichtheid van een gebied. De intensiteit geeft de relatie weer tussen het aantal overnachtingen van bezoekers in verhouding tot het aantal inwoners in een gebied. De dichtheid geeft aan wat de druk op de omgeving is, dus hoeveel overnachtingen er zijn per vierkante kilometer. De toeristische druk is per maand beschikbaar, voor de jaren 2013 tot en met 2019, zodat ook ontwikkelingen in de regionale toeristische druk goed zichtbaar zijn.

De resultaten van het project zijn opgenomen in het dashboard ‘de Staat van bestemming Nederland’, onder het thema bewoners. Daarnaast is er een publicatie beschikbaar met een uitgebreide toelichting hoe u deze gegevens goed kunt interpreteren.

Bekijk de cijfers

Wilt u meer weten over toeristische druk in uw regio?

Download de cijfers