Copyright: Beeldbank NBTC
Categorie:Nieuws

Speciaal magazine over LDA

7 okt. 2022

Er is een speciaal magazine over de Landelijke Data Alliantie verschenen en meegestuurd met het vakblad R&T. De Landelijke Data Alliantie (LDA) is het open netwerk voor data en inzichten over toerisme van, naar en in Nederland.

Dit magazine is heel nadrukkelijk geen corporate brochure maar een journalistieke productie waar 20 betrokkenen bij de LDA en gebruikers van data aan het woord komen. Wat vinden ze van de LDA? Waarvoor gebruiken ze data? Is er voldoende bruikbare data? Ook voor de regio? Hoe kijken ze tegen data-innovatie aan? Wat vinden ze van de financiering van data in Nederland? Waar liggen nog kansen? Wie staat voor een nationale datastrategie aan de lat? En hoe moet de LDA zich verder ontwikkelen?

De redactie van NRIT peilde drie jaar na de start van de LDA de stemming onder dataminnende professionals en kwam terug met heel veel mooie verhalen, die zijn opgenomen in het LDA Magazine.

In een open netwerk samenwerken aan betere data

In het openingsinterview van dit magazine vertelt de voorzitter van de programmaraad Marieke Politiek alles over dit unieke netwerk, de successen en de uitdagingen voor de toekomst. Ook worden heel wat misverstanden over de LDA uit de weg geruimd. Ambities heeft Politiek genoeg: “Ik hoop op een gezamenlijke datastrategie die iedereen omarmt”. Lees hier meer over het interview met Marieke Politiek.

Op weg naar een data-ecosysteem

Aan ambities bij de partners van de LDA geen gebrek. Anke ten Velde (NBTC) en Nico Heerschap (voormalig CBS) werken hard aan een goed data-ecosysteem voor toerisme. Dat betekent als eerste dat de basis op orde moet zijn. Dat was nog een hele uitdaging bij de start van de LDA omdat in die periode veel vertrouwde statistieken wegvielen. Dat gaf een mooi blank canvas om op te bouwen: “Statistieken veranderen omdat de wereld in beweging is”, vertelt Anke. Hoe die ambities uitwerken in nieuw en vernieuwend onderzoek is te lezen in het in het LDA Magazine. Lees hier meer over het interview met Anke ten Velde en Nico Heerschap .

Het vergezicht voor de Landelijke Data Alliantie

De LDA is heel bewust niet gestart met een groots masterplan. Samen voortvarend de voorliggende uitdagingen oppakken was het devies. Inmiddels staat de databasis, is het tijd om vooruit te kijken en wordt gewerkt aan een Landelijke Data Strategie. Daarover praten we in een rondetafelgesprek met Jos Vranken (NBTC), Menno Stokman (CELTH), Wendy Sieger (Kennisnetwerk Destinatie Nederland), Dick van der Velde (provincie Zeeland) en Pieter Roos (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat). Natuurlijk zijn we ook nieuwsgierig wat ze van de LDA vinden, hoe ze de financiering willen borgen en willen we weten hoe ze de LDA in 2030 zien. Het verslag is te lezen in het LDA Magazine. Lees hier meer over het verslag van het rondetafelgesprek .

Inspirerende cases uit de praktijk

In het magazine komen ook de eindgebruikers van data aan het woord. Want data zijn nooit een doel op zich en moeten beleidskeuzes richting geven of ondersteunen. Daarvoor leggen we ons oor te luisteren bij Agnes Holtjer en Alfons Bloemberg van de provincie Gelderland, Cindy Gelderman van Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd, Stef Driessen van ABN AMRO en Jolanda Kamphuis van de Texelse recreatieonderneming De Krim. Vier heel verschillende organisaties met elk een eigen visie op en gebruik van data. Maar met één verbindende factor en dat is een passie voor datagedreven werken. Lees hier meer over de inspirerende cases uit de praktijk.

Data in de regio

Toeristisch beleid wordt in Nederland voornamelijk steden en regio’s gemaakt. Uiteindelijk moeten de initiatieven van de Landelijke Data Alliantie leiden tot data waarmee op dat niveau goede beleidsbeslissingen kunnen worden genomen. Hoe kijken ze in de regio naar datagedreven werken, de regionalisering van landelijke data, de activiteiten van de LDA en hun eigen rol in het verzamelen en ontsluiten van data? We vliegen over Nederland, van Zeeland, via Overijssel en Drenthe naar Friesland. Lees hier meer over gebruik van data in de regio.

En nog veel meer

In het Magazine Landelijke Data Alliantie nog veel meer artikelen. Onder andere over de diverse dashboards die data toegankelijk en inzichtelijk moet maken, het eerste Nederlandse Datahub, vernieuwde standaarden, economisch onderzoek en tools voor visitor management.

Lees online het LDA Magazine of vraag een gedrukt exemplaar aan via info@landelijkedataalliantie.nl.