Categorie:Artikel

Onderzoek vakantiegedrag Nederlanders

In 2021 is het CBS gestart met het uitvoeren van het onderzoek naar het vakantiegedrag van Nederlanders. Dit onderzoek is een vervolg op het ContinuVakantieOnderzoek (CVO) van NBTC-NIPO Research. De provincies hebben geïnvesteerd in steekproefverhoging (2021 en 2022), waardoor meer verdiepende analyses op provincieniveau mogelijk zijn.

Het onderzoek geeft veel inzichten in het vakantiegedrag van Nederlanders. Van het aantal ondernomen vakanties, de bestemming van vakanties tot de bestedingen aan de vakantie. Daarnaast biedt het onderzoek ook inzichten op regionaal niveau. Op provincie niveau wordt onder andere inzicht gegeven in de omvang van de ondernomen vakanties in de provincie als ook de kenmerken van deze vakanties (zoals ondernomen activiteiten, accommodatie etc.).

Dashboard Vakantiegedrag Nederlanders (2017-2020)

Het ContinuVakantieOnderzoek (CVO) naar het vakantiegedrag van Nederlanders is de afgelopen jaren uitgevoerd door NBTC-NIPO Research. De data van de jaren 2017-2020 zijn in een dashboard opgenomen. Dit geeft inzicht in de vakantiekenmerken van Nederlanders en het boekgedrag en bestedingen aan zowel binnenlandse als buitenlandse vakanties. Via de database kun je ook eigen analyses maken. In september zullen ook de resultaten van 2021 en 2022 worden toegevoegd aan het dashboard.

Ga naar het dashboard

Resultaten vakantieonderzoek 2021 en 2022

De resultaten van het vakantieonderzoek 2021 en 2022 zijn met de provincies gedeeld. Daarnaast worden de resultaten ook opgenomen in het dashboard “Vakantiegedrag Nederlanders” (verwachting september 2023). 

In de tussentijd zijn de resultaten te bekijken via de excelrapportage Resultaten Vakantieonderzoek 2021 en Vakantieonderzoek 2022. Het CBS heeft de resultaten ook op Statline gepubliceerd.