Publicatie

Kerncijfers Fietsvakanties 2021-2022

Thema: Home

In dit rapport zijn de belangrijkste cijfers op het gebied van fietsvakanties in Nederland samengebracht. Er wordt in het rapport onderscheid gemaakt tussen fietsstandplaats-vakanties en fietstrektochten. Het rapport geeft inzicht in het profiel van de vakantie-fietser, maar ook in de bestedingen, het aantal buiten-landse fietsvakantiegangers en het marktpotentieel.

Bron: Landelijk Fietsplatform

Fietsen is één van de belangrijkste vrijetijdsactiviteiten, er is veel behoeft aan betrouwbare cijfers over fietsen. Landelijk Fietsplatform heeft door Kien Onderzoek een consumentenonderzoek laten uitvoeren naar fietsstandplaatsvakanties en fietstrektochten, met in het bijzonder het LF-gebruik.

In het rapport Kerncijfers Fietsvakanties 2021-2022 worden de belangrijkste uitkomsten uit dit onderzoek bijeengebracht. Deze informatie wordt aangevuld met relevante informatie over fietsvakanties uit andere bronnen.

De rapportage gaat onder meer in op: fietsen tijdens de vakantie, fietsstandplaatsvakanties, fietstrektochten, LF-gebruik tijdens fietstrektochten, economische en overige effecten van fietsvakanties, trends en ontwikkelingen en het potentieel van fietsvakanties. Onderwerpen die aan de orde komen zijn aantal vakanties, aantal overnachtingen, bestedingen, maar ook op het profiel van de vakantieganger en de interesse in fietsvakanties bij de recreatieve fietsers.

Rapport Kerncijfers Fietsvakanties 2021-2022

In dit rapport zijn de belangrijkste cijfers op het gebied van fietsvakanties in Nederland.

Download het rapport