Publicatie

Provinciaal inzicht in de economische waarde van toerisme

Thema: Impact van toerisme

In de sector toerisme en recreatie is er behoefte aan inzicht in het economisch belang van toerisme per provincie. Dit helpt bij het vormen van beleid. Het CBS heeft daarom samen met het Data en Development Lab (DDL) een methode ontwikkeld waarmee het economisch belang per provincie kan worden gemeten. Iets dat voorheen alleen op landelijk niveau mogelijk was.

Bron: DDL, 2020

Voor de landelijke inzichten gebruiken we de cijfers van de satellietrekening toerisme (SRT) van het CBS, een statistiek die internationaal beschikbaar is als Tourism Satellite Account (TSA). Met deze nieuwe meetmethode worden resultaten uit de nationale toerismerekeningen gecombineerd met de regionale rekeningen van het CBS en een scala aan andere toeristische databronnen, zoals de onderzoeken onder toeristen. Om de meetmethode gelijk te kunnen testen, is de provincie Gelderland als pilot genomen. Voor Gelderland is de methode verder doorgerekend en geanalyseerd. De provincie heeft hierbij waardevolle data en kennis als input geleverd met als doel concrete inzichten te krijgen in bestedingen, werkgelegenheid en economische activiteit. In deze rapportage kunt u de methodebeschrijving en de resultaten voor de provincie Gelderland lezen.

Bekijk de publicatie

Wilt u meer weten over methodebeschrijving en resultaten voor de provincie Gelderland?

Download de publicatie