Cabiner huisje in Drenthe
Copyright: © Sjoerd Bracke & Cuno de Bruin
Categorie:Nieuws

Eerste stap naar landelijke database met verblijfsaanbod

8 sep. 2022

Het gastvrijheidsdomein moet het initiatief nemen voor één landelijke database met al het toeristisch verblijfsaanbod in Nederland. Dit concludeert een projectgroep van de Landelijke Data Alliantie (LDA) na een test van een dergelijke database in Ommen, Utrechtse Heuvelrug en Veere. Een totaaloverzicht bestaat momenteel niet en is hard nodig om gefundeerde keuzes te maken in toeristisch en ruimtelijk beleid.

Versnipperd en incompleet beeld

De alom nagestreefde spreiding van bezoek in ruimte en tijd, om zo bij te dragen aan ‘lusten en lasten in balans’, staat of valt met weten hoeveel aanbod waar is. Hetzelfde geldt voor het al dan niet toestaan van de ontwikkeling van nieuw aanbod. Het beeld is nu echter zeer versnipperd en incompleet.

Brede werkgroep en drie testgebieden

Het testproject, gecofinancierd vanuit de Actieagenda Vitale Vakantieparken en de LDA, werd uitgevoerd door het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme, samen met het CBS, HISWA-RECRON, Marketing Drenthe, MarketingOost, Visit Veluwe, NBTC en de provincies Gelderland, Limburg, Noord-Holland, Utrecht en Zeeland.

In de gemeenten Ommen, Utrechtse Heuvelrug en Veere werd het aanbod bijeengebracht met data uit het KvK Handelsregister, het LISA Vestigingenregister, de Basisregistraties Adressen en Gebouwen en de Basisregistratie Topografie. Naar schatting werd hiermee 80% van het aanbod van toeristische verblijfsaccommodaties in kaart gebracht; een mooie eerste stap.

Complexe uitvoering

De uitvoering bleek complex, omdat de vier databestanden niet eenvoudig te koppelen waren. De automatisering van processen bleek op kleine schaal bovendien lastig en niet rendabel. Hoewel plaatselijke kennis waardevol bleek, wordt daarom toch een landelijke aanpak voorgestaan, met in de uitvoering voldoende ervaring met data rond verblijfsaccommodaties.

Een (meer) volledig beeld

Het uiteindelijke doel is te komen tot een (meer) volledig beeld van alle vormen van toeristische verblijfsaccommodaties in Nederland, inclusief vast kamperen, tweede woningen, jachthavens en particuliere verhuur. Hoewel de database ook voor andere beleidsdoelen gebruikt moet kunnen worden, geniet het beheer door de toeristische sector de voorkeur. Dit vanwege de snelheid van handelen en het optimaal adresseren van de wensen van de sector.

In de nu gepubliceerde verkenning is al veel voorwerk gedaan, inclusief de oplevering van een stappenplan voor data-integratie. In overleg met betrokken partijen kijkt de LDA nu naar de mogelijke uitwerking van een landelijke aanpak.

Meer informatie

Meer weten over dit project? Download dan hier het eindrapport met een beschrijving van de databronnen, een definitiekader, een werkschema en een stappenplan.