Schermafbeelding GIS analyse
Copyright: © Clay Banks via Unsplash
Categorie:Projecten

Pilot Mogelijkheden van analyse-systeem (GIS) voor verwerken en analyse van OIT resultaten

Om de juiste verbanden te kunnen leggen en de data van het Onderzoek Inkomend Toerisme en de verschillende pilots in samenhang te kunnen analyseren, is het NBTC op zoek gegaan naar een geschikt analysesysteem. Dit systeem moet het mogelijk maken om alle verzamelde data op te nemen en te beheren in verschillende lagen. Met als mogelijkheid om de verschillende data apart of in samenhang te analyseren. Bij GIS-systemen vormt geografische informatie, de locatie, de gemeenschappelijke taal van de verschillende databronnen en is daarmee de linking pin. De koppeling tussen bestanden is echter breder dan alleen de koppelvariabele ‘locatie’. Het systeem dient mogelijkheden te bevatten om ook andere variabelen voor de koppeling te gebruiken. Na een analyse is gekozen voor Qgis en ondersetuning hierbij van Wageningen Universiteit, waar veel ervaring is op het gebied van geografische analyses in relatie tot toerisme en vrijetijd.

Doel

De data uit het OIT en de pilots samenbrengen op één analyse-(GIS-)platform voor analyse en inzichten voor de sector.

Resultaat

Het resultaat is een analysesysteem waarin alle onderzoeksresultaten zijn aangevuld met bestaande data uit relevante open source-datasets. Het systeem maakt het mogelijk om data te beheren, te koppelen en analyseren. De uitkomsten zijn eenvoudig te delen met anderen.

De analyses moeten in ieder geval antwoord geven op de volgende vragen:

  • Welke inzichten leveren de nieuwe databronnen op die in potentie continu kunnen worden?
  • Zijn er bepaalde patronen zichtbaar in het gedrag van (inter)nationale bezoekers?
  • Komen de inzichten uit de pilotdata overeen met die uit het traditionele OIT?
  • Welke andere open source-datasets geven relevante inzichten in de (inter)nationale gasten in Nederland?
  • Kunnen de pilotdata het traditionele OIT vervangen of aanvullen?
  • Wat is te leren uit de koppeling van pilotdata en de analyse van de datasets?

Planning

Het projectteam heeft een Qgis workshop gehad om het systeem beter te leren kennen. In deze workshop heeft de WUR uitgelegd hoe Qgis gebruikt kan worden. Het projectteam heeft nu ook diverse vraagstukken geformuleerd op basis van de OIT data om ervaring op te doen met Qgis. Het project zal in het najaar van 2022 verder worden opgepakt, omdat er eerste data beschikbaar is uit het nieuwe OIT.

Deelnemers

De projectleiding van dit project ligt bij NBTC. Andere deelnemers van de LDA zullen waar nodig worden geconsulteerd en geïnformeerd.

Bekijk meer over dit onderwerp