Categorie:Onderzoeksthema’s

Bezoekers: customer journey en bezoekersstromen

Hoe informeren bezoekers zich vooraf en tijdens hun bezoek? Waar en hoe boeken zij hun reis? Welke activiteiten ondernemen ze tijdens hun bezoek en hoe waarderen ze hun verblijf? Met goed zicht op de customer journey van bezoekers en de verplaatsingen tijdens hun verblijf in Nederland kunnen bestemmingen hun aanbod en (marketing)activiteiten beter vormgeven. 

Relatie met Perspectief 2030

Inzicht in bezoekersstromen kan de vinger leggen op het druktevraagstuk. Wat zijn eventuele knelpunten en welke kansen zien we om stromen te herleiden? 

Aandachtspunten 2020-2024 

  • Verbeteren inzicht in customer journey en stromen van internationale dag- en verblijfsbezoekers (zowel toeristisch als zakelijk) naar regio.
  • Verbeteren inzicht in customer journey en stromen van nationale dag- en verblijfsbezoekers naar regio.
  • Afstemmen over en leren van elkaars ervaringen met het meten van bezoekersstromen.
  • Benoemen van witte vlekken en mogelijkheden onderzoeken om deze weg te nemen.

Verder vergroten van de maatschappelijke waarde van de nieuwe vakantiemonitor door kennisdeling.

Opzet van een nieuw onderzoek onder internationale toeristen in Nederland.

Opzet van een nieuw onderzoek onder internationale dagbezoekers.

Nieuw vrijetijdsonderzoek ter vervanging van ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO).

Bekijk meer over dit onderwerp