Publicatie

Doelgroepsegmentatie Glocalities

Thema: Bezoekers

Om bezoekers te verleiden tot een bezoek aan Nederland, is het belangrijk om te weten met wat voor soort mensen we te maken hebben. Middels het segmentatiemodel Glocalities bepaalt NBTC de doelgroepen die het meest belangrijk/interessant zijn voor de ontwikkeling van een duurzame bestemming Nederland. De doelgroepen worden binnen NBTC gebruikt voor onder andere de positionering, bestemmingsontwikkeling en marketing van bestemming Nederland. In deze factsheets staan de segmenten van NBTC kort omschreven.

Bron: NBTC, 2020

Het Glocalities model, dat al bestaat vanaf 2014, geeft inzicht in de waarden uit het dagelijks leven, culturen, voorkeuren en consumentengedrag van inwoners uit 27 landen. In het model zijn 5 doelgroepen opgenomen: Creatives, Socializers, Conservatives, Achievers en Challengers. Deze 5 segmenten zijn omschreven in het e-magazine, waarbij ook de informatie over vakantiegedrag en reismotivaties zijn toegevoegd. Ook zijn er factsheets gemaakt met de belangrijkste kenmerken.

Bekijk het e-magazine

Wilt u meer weten over de Glocalities segmenten?

Ga naar het e-magazine

Bekijk de factsheets

Wilt u meer weten over de Glocalities segmenten?

Download de factsheets