Publicatie

Fondsenscan Landelijke Data Alliantie

Thema: Home

In opdracht van de LDA heeft Bureau Buiten een verkenning uitgevoerd naar additionele subsidiemogelijkheden. Ze hebben zowel naar Europese als nationale subsidiekansen gekeken die relevant kunnen zijn voor vraagstukken uit het LDA werkprogramma.

Het eindrapport geeft een mooi beeld van een reeks aan subsidiemogelijkheden en benoemt de meest kansrijke trajecten voor de LDA. Zo bleek uit de scan dat ERASMUS+ een kansrijke subsidie voor de LDA is om in overweging te nemen. De Interreg programma’s en LIFE zijn ook mogelijk kansrijk en daarom tevens in meer detail toegelicht. Daarnaast staan er tips & tricks in voor partijen die met Europese subsidies aan de slag willen. Neem dus gerust een kijkje in deze publicaties om meer te leren over Europese en nationale subsidietrajecten.

Bekijk de publicatie

Wilt u meer weten over Europese en nationale subsidiekansen voor dataprojecten?

Download de publicatie