Categorie:Nieuws

Particuliere verhuur via online platformen

19 mei 2022

De Statistiek Logies Accommodaties (SLA) geeft inzicht in cijfers over de logiesaccommodaties in Nederland. Maar een deel van het toeristisch verblijf – waaronder de particuliere verhuur via online platformen – is hierin niet opgenomen. Met de toename van het gebruik van deze online platformen groeit ook de behoefte aan cijfers en data. Eurostat is een project gestart om structureel inzicht te krijgen in de particuliere verhuur. Airbnb, Booking, Expedia en TripAdvisor stelden hiervoor data beschikbaar. Onlangs publiceerde de LDA een online analyse van de Eurostat-data over 2018, 2019 en 2020.

Uit deze data blijkt dat bezoekers in 2019 in de Europese Unie bijna 512 miljoen nachten doorbrachten in particuliere vakantieaccommodaties, die via de vier genoemde online platformen zijn verhuurd. In Nederland verbleven bezoekers in 2018 8,4 miljoen nachten in particuliere vakantieaccommodaties die via Airbnb, Booking, Expedia en TripAdvisor werden aangeboden. In 2019 en 2020 ging het om respectievelijk 9,4 en 5,9 miljoen overnachtingen, een daling van 37% ten opzichte van 2019. De belangrijkste periode voor de particuliere verhuur is de zomer. Daarnaast is er een piek in het voorjaar (rond april) en in het najaar (rond oktober).

Binnenlands versus buitenlands bezoek

Vakantieaccommodaties in de particuliere verhuur zijn in Nederland vooral in trek bij buitenlandse toeristen. Zowel in 2018 als in 2019 gold dit voor meer dan 80 procent van alle gastovernachtingen. In 2020 waren Nederlanders door de coronamaatregelen noodgedwongen meer in eigen land op vakantie te gaan. Zij hebben daarbij duidelijk meer gebruikgemaakt van het particuliere aanbod. Voor de buitenlandse toeristen geldt juist het omgekeerde: door de reisbeperkingen kwamen zij minder naar Nederland. Toch was ook in 2020 de buitenlandse verblijfsmarkt groter dan de binnenlandse markt als het gaat om de particuliere verhuur van vakantieverblijven. Binnenlandse toeristen verblijven gemiddeld 2,6 nachten in particuliere vakantieaccommodaties. Voor de buitenlandse toeristen is dit gemiddeld 3,7 nachten.

Meer data over de particuliere verhuur van vakantieaccommodaties via online platformen in Nederland vind je in het Eurostat-rapport met onderstaande link.

Publicatie Eurostat-rapport

In dit rapport vind je meer data over de particuliere verhuur van vakantieaccommodaties via online platformen in Nederland

Rapport: Particulier verhuur van vakantieaccommodaties via online platformen

Infographic Eurostat-rapport

In deze infographic zijn de belangrijkste cijfers uit het Eurostat-rapport weergegeven

Infographic: Particulier verhuur van vakantieaccommodaties via online platformen