Koepel in het Teylers Museum in Haarlem
Copyright: © Ernst Wagensveld
Categorie:Nieuwsberichten

Update projecten Data & Development Lab (DDL)

11 apr. 2024

Regionaliseren van SLA-gegevens

Toeristisch en recreatief beleid krijgt vaak op regionaal en lokaal niveau vorm. Daarbij zijn relevante data en inzichten van groot belang, maar deze data zijn niet altijd beschikbaar. Een belangrijke bron die het aantal gasten en overnachtingen inzichtelijk maakt, is de Statistiek Logiesaccommodaties (SLA). Het CBS publiceert deze data op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau (voor enkele grote gemeentes), maar verdere regionalisering van deze data kan bijdragen aan de ontwikkeling van verblijfstoerisme in een bepaalde regio.

Het Data & Development Lab (DDL) is daarom onlangs een project gestart om de mogelijkheid van regionalisering van SLA-data te verkennen. Deze regionalisering richt zich op gemeentelijk niveau en toeristisch relevante gebieden, zoals de Veluwe, de Achterhoek of het Heuvelland. Het doel van het project is om te verkennen in hoeverre aan deze regionale databehoefte kan worden voldaan. Als dit mogelijk blijkt te zijn, zullen de resultaten voor die gebieden ook worden verzameld.

De uitkomsten van het project worden eind 2024 gepubliceerd. Tussentijds zullen er ook al belangrijke bevindingen worden gedeeld. Het DDL-project wordt uitgevoerd door NBTC en HZ University of Applied Sciences.

Forecast 2035

In 2018 publiceerde NBTC Perspectief 2030 met hierin een sterk pleidooi voor bestemmingsmanagement. De kern hiervan is om bezoekers meer te spreiden en te streven naar een balans tussen lusten en lasten van toerisme . Het aantal toeristen dat Nederland bezoekt, speelt hierin een grote rol. In Perspectief 2030 werd het aantal verblijfsgasten op 60 miljoen geschat, het totaal van zowel bezoekers uit eigen land als internationale bezoekers.

Deze prognose dateert van voor de coronapandemie en moet worden herzien en geactualiseerd. Zo nam binnenlands verblijfstoerisme een enorme vlucht en zijn de internationale bezoeken in recente jaren weer goed op gang gekomen, op enkele landen na. Daarom werkt NBTC samen met de HZ University of Applied Sciences en de NHL Stenden Hogeschool aan een nieuwe prognose van het (inter)nationale verblijfstoerisme voor 2035. Hierin is één element toegevoegd: de prognose wordt ook beschikbaar op provincieniveau. Dit heeft als doel om meer aanknopingspunten en verdieping te bieden aan beleidsmakers en -plannen.

Bekijk meer over dit onderwerp