Gezin fietsend op een zomerse zondagmorgen langs een veld met bloemen
Copyright: © John Kreukniet Fotografie / Nationale Beeldbank via Hollandse Hoogte / ANP Foto
Categorie:Nieuwsberichten

Leefstijlvinder brengt verschillen in natuurbeleving in kaart

9 dec. 2021

Het Leefstijlvinder-onderzoek naar de natuurbeleving van zeven verschillende typen recreanten is vertaald in een praktische toolkit. Handig voor beleidsmakers en terreinbeherende organisaties, maar ook voor ondernemers: je krijgt zicht op hoe je verschillende soorten natuurbezoekers het beste kunt bedienen met recreatief aanbod, paden, routes en voorzieningen.

Het onderzoek, dat online werd uitgevoerd onder 1.500 respondenten, laat zien dat de zeven Leefstijlvinder-doelgroepen verschillende wensen hebben als zij natuurgebieden bezoeken. Inzichtzoekers zijn bijvoorbeeld echte wandelaars, zij ondernemen verder weinig activiteiten in de natuur. Plezierzoekers willen juist veel voorzieningen in de natuur en doen graag aan waterrecreatie. De onderzoeksresultaten geven beleidsmakers en terrein beherende organisaties, maar ook ondernemers meer zicht op hoe zij de verschillende natuurbezoekers het beste kunnen bedienen met recreatief aanbod, paden, routes en voorzieningen.

Toolkit
De resultaten van het onderzoek zijn vertaald in een praktische toolkit met heldere inzichten en praktische toepassingsmogelijkheden. De toolkit gaat in op de motivaties, wensen en interesses over natuurbeleving door de ogen van zeven typen recreanten (leefstijlen). De focus ligt hierbij op opvallende resultaten ten opzichte van de andere leefstijlen. Een concreet stappenplan helpt om de resultaten te vertalen naar de praktijk. De resultaten én de toolkit vind je hier (registratie gratis).

In februari organiseert MarketingOost een kennissessie over Natuurbeleving. In 2022 staat een onderzoek naar cultuurbeleving van de leefstijlen op de planning.

Over de Leefstijlvinder
De Leefstijlvinder Vakantie en Vrije tijd is een doelgroepsegmentatiemodel dat overheden, organisaties en ondernemers inzicht geeft in de vrijetijdswensen en -behoeften van Nederlanders. Het model bevat zeven leefstijlen die door onderzoeksbureau MarketResponse zijn beschreven. De Leefstijlvinder is ontwikkeld in opdracht van een aantal provincies, waaronder Overijssel. MarketingOost voert namens deze provincies en andere samenwerkende partijen zoals adviesbureaus en marketingorganisaties het beheer op en de regie over de Leefstijlvinder.  

Bekijk meer over dit onderwerp