LDA Kennisdag 2024
Copyright: © NRIT Media
Categorie:Nieuwsberichten

Data als kompas: Inzichten en innovatie op de LDA Kennisdag 2024

16 apr. 2024

Op 23 mei 2024 organiseerden we de vierde editie van de LDA Kennisdag, waarbij we ruim 70 professionals samenbrachten om te leren hoe we van data naar inzichten komen. De dag bestond uit inspirerende keynotes, interactieve sessies en waardevolle netwerkgelegenheden.

Trots op de vooruitgang

LDA-voorzitter Marieke Politiek opende de dag met een update over de recente ontwikkelingen binnen de Landelijke Data Alliantie. Ze benadrukte dat er nu meer basisdata beschikbaar zijn, dankzij belangrijke onderzoeken naar het internationaal dag- en verblijfsbezoek en het vrijetijdsgedrag van Nederlanders. Deze basisdata bieden actuele inzichten in inkomend, uitgaand en binnenlands toerisme. Politiek benadrukte echter dat het verzamelen van data slechts een begin is: "We moeten ervoor zorgen dat deze data hun weg vinden naar de eindgebruikers en hen helpen bij het datagedreven werken."

Innovaties in onderzoek

Evelien Visser (NBTC) presenteerde een vernieuwde versie van het Nederlands Vrijetijdsonderzoek (NVTO). In het kader van dit onderzoek werd in 2021 een pilot uitgevoerd om middels verplaatsingsdata inzicht te krijgen in het vrijetijdsgedrag van Nederlanders. Hoewel dat waardevolle inzichten opleverde, heeft dit het panelonderzoek nog niet kunnen vervangen. Daarom is voor het NVTO een jaar lang via wekelijkse meting het vrijetijdsgedrag uitgevraagd onder een grote groep Nederlanders van 18 jaar en ouder. De resultaten zijn gedeeld via een rapportage op de LDA-website, provinciale factsheets en een online dashboard.

Inzicht in verblijfsaanbod in Nederland

Arend Jan Kornet (NRIT Media) en Rolf Nijdam (Bureau Nijdam en Saxion) bespraken het lopende onderzoek naar het verblijfsaanbod in Nederland. Het doel is om een landelijke, actuele dataset van logiesaccommodaties te creëren. Hoewel het project uitdagingen kent, zoals het samenvoegen van verschillende databestanden, verwachten de onderzoekers rond de zomer een eerste dataset beschikbaar te hebben. Deze dataset zal waardevolle inzichten bieden in het logiesaanbod op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau.

Data in gemeentelijk beleid

Eva Niens en Max Olzheim (Areaal Advies) onderzochten de behoefte aan toeristische data bij gemeenten. Hun bevindingen tonen aan dat gemeenten niet alleen data willen verzamelen, maar ook behoefte hebben aan begeleiding bij het interpreteren en toepassen van deze data. De onderzoekers benadrukten het belang van duidelijkheid en bruikbare inzichten in trends en ontwikkelingen.

Van data naar oplossingen

Tom Pots (programmamanager datagestuurd werken bij gemeente Zaanstad), deelde praktische tips voor het effectief gebruik van data in beleidsvorming. Hij benadrukte het belang van het stellen van de juiste vragen (waarom, wat en hoe) bij dataprojecten. Volgens Pots zijn kleine successen essentieel om het belang van datagestuurd werken te laten zien. Hij introduceerde het datagedreven innovatie canvas, een hulpmiddel om kansrijke dataprojecten te identificeren.

Kennis in de praktijk brengen

In de middag werden er in breakout sessies diverse voorbeelden gegeven over datagedreven werken en gingen de deelnemers hierover met elkaar in gesprek. De break out sessies waren als volgt:

  • Van data naar gemeentelijk beleid, door Eva Niens en Max Olzheim (Areaal Advies)
  • Datagedreven innovatie canvas, door Tom Pots (gemeente Zaanstad) en Evelien Visser (NBTC)
  • Locatie- en verplaatsingsdata, door Marcel Bijlsma (Mobidot) en Jörg Wenzel (ETFI/NHL Stenden)
  • Impact maken met publieksdata, door Joost de Vries (Utrecht Marketing) en Marcel van Zijl (Theater Flint)

Conclusies en vooruitblik

De LDA Kennisdag 2024 heeft wederom laten zien hoe cruciaal samenwerking en kennisdeling zijn voor de toerismesector. Zoals een van onze sprekers treffend opmerkte: "Je bent pas datagestuurd aan het werken als je de data ook daadwerkelijk gebruikt." Hoewel dit voor de hand ligt, is het in de praktijk vaak een uitdaging. Het gebruik van data moet georganiseerd worden: bespreek onderzoeken samen, kom tot gezamenlijke inzichten en conclusies, en bepaal vooraf met welk doel je de data verzamelt en wat je ermee gaat doen.

Onze sprekers hebben laten zien dat datagestuurd werken mogelijk is, maar ook dat het uitdagend kan zijn. Toch zien we vooral kansen om hier binnen de LDA met elkaar werk van te maken. Het succes van onze projecten is niet alleen afhankelijk van een goede oplevering van het eindrapport of de dataset; we zijn pas succesvol als de data daadwerkelijk gebruikt wordt.

    Bekijk meer over dit onderwerp