Copyright: © Merel Tuk
Categorie:Nieuwsberichten

De Nationale Datastrategie 2024-2027 is gepubliceerd!

5 okt. 2023

Voor de komende jaren (2024-2027) geven wij richting aan het databeleid in de toerisme- en recreatiesector door middel van De Nationale Datastrategie. De strategie is opgebouwd uit vijf strategische lijnen: goede basisdata, aandacht voor innovatie, organisatie & financiering, netwerksamenwerking en van data naar inzichten naar implementatie. Tot slot activeren we de strategie in het hoofdstuk ‘Van strategie naar mogelijke activiteiten’.

Bekijk de strategie

De strategie biedt richting voor datagedreven werken in de toerisme- en recreatiesector.

Download de strategie

Bekijk meer over dit onderwerp