Publicatie

Regionale omzetontwikkeling toeristische bedrijven 2019

Thema: Impact van toerisme

Kaft publicatie Regionale omzetontwikkeling 2019

Het Data Center Toerisme (DCT) heeft de omzetontwikkeling van het toeristische bedrijfsleven in de verschillende regio’s in kaart gebracht. Voorheen waren deze cijfers alleen op landelijk niveau beschikbaar, nu zijn ze op regionaal niveau in te zien.

Bron: DDL, 2020

De omzetgegevens zijn gebaseerd op de gegevens zoals het CBS deze registreert voor de volgende zeven deelsectoren binnen toerisme: hotels, (andere vormen van) logiesverstrekking, restaurants, (overige) eet- en drinkgelegenheden, reisbemiddeling en informatieverstrekking, personenvervoer over de weg en het organiseren van beurzen en congressen. De omzetcijfers hebben betrekking op 2019. Om de cijfers in perspectief te zetten wordt een vergelijking gemaakt met 2018.

De omzetontwikkeling van deze toeristische bedrijven is inzichtelijk gemaakt voor de 40 Nederlandse corop-gebieden. Voor alle resultaten verwijzen we naar het databestand met diverse tabellen met de omzetontwikkeling per deelsector. Doordat cijfers van 40 regio’s zijn opgenomen bestaan er volop mogelijkheden voor onderlinge benchmarking. Er is tevens een publicatie beschikbaar met de belangrijkste resultaten en aandachtspunten voor de interpretatie.

Bekijk de samenvatting

Lees hier de belangrijkste resultaten en aandachtspunten voor de interpretatie

Download de publicatie

Ga naar het databestand

Vind hier de resultaten uitgesplitst naar regio

Download de Excel