Categorie:Artikel

Onderzoek Inkomend Toerisme 2021/2022

De behoefte aan nieuwe data over internationaal toerisme in Nederland is groot. Het gaat dan bijvoorbeeld over wie er naar ons land komen, met welk doel, wat deze bezoekers hier doen en hoeveel ze tijdens hun verblijf uitgeven. Het Onderzoek Inkomend Toerisme werd voor het laatst uitgevoerd in 2014, dus nieuwe data is wenselijk. Ook is er behoefte aan regionalisering van de gegevens. Een projectgroep van de LDA werkt aan dit vraagstuk, met als doel nieuwe en bruikbare data te kunnen gaan verzamelen voor Nederland als geheel en in het bijzonder voor regio’s binnen Nederland. Een werkgroep vanuit de LDA is onder leiding van NBTC met de opzet van het nieuwe onderzoek aan de slag gegaan. En met resultaat: het veldwerk is eind 2021 van start gegaan in de buurlanden en loopt in 2022 nog door in totaal 11 landen.

Doel

Het doel van dit project is het verzamelen van nieuwe inzichten over internationaal toerisme in Nederland. Hierbij is er aandacht voor bezoekers met verschillende reismotieven, zoals vakantie, zaken en bezoek aan familie en/of vrienden. Het gaat om het verzamelen van data voor zowel Nederland als geheel als data voor regio’s binnen Nederland.

Resultaat

Het onderzoek geeft inzicht in de customer journey en het profiel van buitenlandse verblijfsbezoekers. Hiernaast brengen we de (economische) impact van het inkomend verblijfstoerisme in kaart en ontstaat een helder beeld van de omvang van de verschillende typen verblijfsbezoekers (leisure, zakelijk, familiebezoek, particuliere verhuur). De resultaten worden gedeeld middels een online dashboard, met regelmatige updates. Ook komt er in ieder geval een algemene publicatie met de uitkomsten op hoofdlijnen voor de totale bestemming Nederland ten behoeve van de toeristische sector.

Planning

In oktober 2021 is het veldwerk van start gegaan in België en Duitsland. In april 2022 volgden ook het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje en Italië, waarna in mei nog eens 4 landen zijn toegevoegd aan het veldwerk (Zweden, Denemarken, Polen en Oostenrijk). Tot slot is ook het veldwerk in de Verenigde Staten opgestart en vindt het onderzoek dus plaats in totaal 11 landen. Het onderzoek blijft de rest van het jaar lopen. De tussentijdse resultaten kunnen door de partners in het onderzoek realtime via een dashboard bekeken worden. Maar er volgt na afronding van het veldwerk ook een uitgebreide publicatie met gewogen resultaten voor alle geïnteresseerden. Die publicatie wordt verwacht in Q2 2023.

Pilots

Naast het hoofdonderzoek wordt gewerkt aan 3 verschillende datapilots die gerelateerd zijn aan het Onderzoek Inkomend Toerisme. Deze pilots worden uitgevoerd om nieuwe methoden in de praktijk te testen en om te kijken of structurele methodieken ontwikkeld kunnen worden om tot betere inzichten te komen. Hiermee wordt een impuls gegeven aan een toekomstbestendige datastroom binnen toerisme en voor iedereen actief in de toeristische sector.

Deelnemers 

NBTC verzorgt de projectleiding van het nieuwe Onderzoek Inkomend Toerisme. Bij de gedachtevorming over het onderzoek is een werkgroep betrokken, met hierin verschillende LDA-deelnemers. Verschillende provincies dragen daarnaast financieel bij aan het veldwerk, wat het mogelijk maakt om meer respondenten te interviewen en daarmee ook op meer regionaal niveau uitspraken te kunnen doen over internationale verblijfsbezoekers aan ons land.