Cijfers

Regionaal inzicht in toeristische druk: capaciteit en bezetting

Thema: Impact van toerisme

Omdat inzicht in toeristische druk alleen op provinciaal niveau beschikbaar was, heeft het Data Cener Toerisme (DCT) een project uitgevoerd om de drukte op regionaal niveau in inzichtelijk te maken. Als resultaat van dit project is de toeristische druk nu in kaart gebracht voor de meeste van de 40 Corop-gebieden die Nederland rijk is. Dit project ('Regionale Toeristische druk') geeft antwoord op de vragen: Hoe druk is het nu eigenlijk op verschillende plekken in Nederland? En hoe heeft deze druk zich de afgelopen jaren ontwikkeld?

Bron: DCT, 2020

De toeristische druk kan op verschillende manieren worden geduid. In dit project is dieper gekeken naar de capaciteit en bezetting van logiesaccommodaties binnen een regio. De gegevens hiervan zijn inzichtelijk gemaakt op regio niveau. De uitkomsten van dit project geven inzicht in de beschikbare capaciteit in een regio in bepaalde periodes. De bezetting is per maand beschikbaar, voor de jaren 2013 tot en met 2019, zodat ook ontwikkelingen in de bezettingsgraden goed zichtbaar zijn.

De cijfers met de bezettingsgraden zijn beschikbaar in dit Excel document. Daarnaast is er een publicatie beschikbaar met een uitgebreide toelichting hoe u deze gegevens goed kunt interpreteren.

Bekijk de cijfers

Wilt u meer weten over toeristische druk in uw regio?

Download de cijfers

Bekijk de toelichting

Download PDF