Categorie:Artikel

Inkomend dagbezoek vanuit Duitsland en België

Vanuit de toeristische sector is er grote behoefte aan actuele en betere cijfers over dagbezoek aan Nederland, zowel op landelijk als regionaal niveau. Dit onderzoek is dan ook onderdeel van het werkprogramma van de LDA. We willen niet alleen weten hoeveel dagbezoekers we jaarlijks ontvangen, maar ook wat ze in Nederland doen en hoeveel zij hierbij uitgeven. De meeste dagbezoekers komen uit onze buurlanden. Om deze reden richt dit onderzoek zich op bezoekers uit Duitsland en België. Binnen de LDA vindt over dit onderzoek verdere afstemming plaats.

Doel

Het doel van dit project is diepgaand en actueel inzicht verkrijgen in het profiel en de customer journey van buitenlandse dagbezoekers uit Duitsland en België aan Nederland.

Resultaat

Het onderzoek geeft inzicht in het volume, de customer journey en het profiel van buitenlandse dagbezoekers. Ook wordt de (economische) impact van het inkomend dagbezoek in kaart gebracht en ontstaat er een helder beeld van de omvang van de verschillende motieven van dagbezoekers om naar Nederland komen (winkelen, natuur, familiebezoek, etc.). Resultaten van het onderzoek worden gedurende het onderzoek via een online dashboard gedeeld. Hier kan men resultaten bekijken, eigen analyses doen en/of data downloaden. De data wordt regelmatig geüpdatet. Hierdoor zijn tijdens het onderzoek altijd de meest actuele inzichten beschikbaar.

Planning

Het veldwerk van het onderzoek is halverwege oktober 2021 gestart. Dit betekent dat we alle dagbezoeken vanuit onze buurregio’s aan Nederland hebben gemeten over ruwweg de periode 1 oktober 2021 t/m 30 september 2022. Het veldwerk is goed verlopen en we hebben het doel om 10.000 respondenten in Duitsland en België samen te bevragen behaald. Het dashboard, dat we – samen met het dashboard van het OIT – aan afnemers beschikbaar hebben gesteld bevat op dit moment nog de ongewogen data. Het streven is om voor het eind van dit jaar de gewogen data in het dashboard beschikbaar te stellen, zodat iedereen met analyses voor zijn of haar bestemming aan de slag kan. Begin 2023 zal een korte samenvattende algemene rapportage verschijnen, waarin op hoofdlijnen inzicht gegeven wordt in het inkomend dagbezoek vanuit Duitsland en België aan Nederland.

Deelnemers 

NBTC verzorgt de projectleiding van het onderzoek naar dagbezoek uit Duitsland en België. Bij de gedachtevorming over het onderzoek is een werkgroep betrokken, met hierin verschillende LDA-deelnemers en bijna alle provincies dragen financieel bij aan het onderzoek.