Inkomend dagbezoek vanuit Duitsland en België

Vanuit de toeristische sector is er grote behoefte aan actuele en betere cijfers over dagbezoek aan Nederland, zowel op landelijk als regionaal niveau. Dit onderzoek is dan ook onderdeel van het werkprogramma van de LDA. We willen niet alleen weten hoeveel dagbezoekers we jaarlijks ontvangen, maar ook wat ze in Nederland doen en hoeveel zij hierbij uitgeven. De meeste dagbezoekers komen uit onze buurlanden. Om deze reden richt dit onderzoek zich op bezoekers uit Duitsland en België. Binnen de LDA vindt over dit onderzoek verdere afstemming plaats.

Doel

Het doel van dit project is diepgaand en actueel inzicht verkrijgen in het profiel en de customer journey van buitenlandse dagbezoekers uit Duitsland en België aan Nederland. 

Resultaat

Het onderzoek geeft inzicht in het volume, de customer journey en het profiel van buitenlandse dagbezoekers. Ook wordt de (economische) impact van het inkomend dagbezoek in kaart gebracht en ontstaat er een helder beeld van de omvang van de verschillende motieven van dagbezoekers om naar Nederland komen (winkelen, natuur, familiebezoek, etc.). Resultaten van het onderzoek worden gedurende het onderzoek via een online dashboard gedeeld. Hier kan men resultaten bekijken, eigen analyses doen en/of data downloaden. De data wordt regelmatig geüpdatet. Hierdoor zijn tijdens het onderzoek altijd de meest actuele inzichten beschikbaar. 

Planning

De voorbereidingen lopen momenteel, zodat het veldwerk opgestart kan worden zodra bezoekers uit onze buurlanden ons land weer mogen en willen bezoeken. Momenteel wordt gedacht aan het opstarten van het veldwerk per 1 september 2021, waarna we over een periode van 12 maanden gegevens van bezoekers verzamelen. De afronding van het onderzoek vindt derhalve in 2022 plaats. In augustus 2021 voeren we eerst een pilot uit als een eerste praktijktest, om op basis van de ervaringen hiermee nog eventuele verbeteringen door te voeren.

Deelnemers 

NBTC verzorgt de projectleiding van het onderzoek naar dagbezoek uit Duitsland en België. Bij de gedachtevorming over het onderzoek is een werkgroep betrokken, met hierin verschillende LDA-deelnemers.