Landelijke Data Alliantie

De Landelijke Data Alliantie (LDA) heeft de ambitie om te komen tot één landelijk kennisnetwerk.

Hierin willen we beschikbare data en inzichten over toerisme van, naar en in Nederland samenbrengen, delen en waar nodig versterken. Ons doel: meer datagedreven beleidsbeslissingen en een grotere concurrentiekracht van ondernemers.

Agenda

Nieuws

EUROSTAT is een project gestart om structureel inzicht te krijgen in de particuliere verhuur via online platformen.

De Landelijke Recreatie & Toerisme standaard is vernieuwd en online gepubliceerd. Het eerste thema – bezoekers, omvang en profiel - is afgerond en nu beschikbaar in onze kennisbank.

Na zeven jaar meten we opnieuw hoe het staat met inkomend dag- en verblijfsbezoek in Nederland.

Nieuwe publicaties en projecten

Gebruik deze leidraad voor betere vergelijkbaarheid van economische impactanalyses toerisme en recreatie.

Beter zicht op het aanbod van verblijfsaccommodaties op landelijk, provinciaal en regionaal niveau stimuleert datagedreven toeristische en ruimtelijke beleidskeuzes.

Meer weten?

Neem contact op

Hier vindt u de contactgegevens van de Landelijke Data Alliantie (LDA).

Lees verder