Landelijke Data Alliantie

De Landelijke Data Alliantie (LDA) heeft de ambitie om te komen tot één landelijk kennisnetwerk.

Hierin willen we beschikbare data en inzichten over toerisme van, naar en in Nederland samenbrengen, delen en waar nodig versterken. Ons doel: meer datagedreven beleidsbeslissingen en een grotere concurrentiekracht van ondernemers.

Lees nu ook het LDA Magazine met daarin interessante interviews met zo’n 20 vakgenoten die betrokken zijn bij de LDA.

Nieuws

Categorie: Nieuws

Onderzoek inkomend dag- en verblijfsbezoek

6 juni 2023

Op de Kennisdag van de Landelijke Data Alliantie werden de eerste resultaten gedeeld van het ‘Onderzoek Inkomend Dag en Verblijfsbezoek’. Ton Vermeulen van het NRIT schreef een artikel over de gebeurtenis.

Categorie: Nieuws

Datalandschap Wegwijzer gepresenteerd

6 juni 2023

Op de LDA Kennisdag werd onder andere de Datalandschap Wegwijzer gepresenteerd. Ton Vermeulen van het NRIT schreef er een artikel over.

Categorie: Nieuws

LDA Kennisdag | 6 juni 2023

24 mei 2023

Kom je ook naar de LDA Kennisdag in Utrecht?

Nieuwe publicaties en projecten

Categorie: Cijfers

Top 50 Dagattracties

30 mei 2023

Hoeveel bezoekers trokken verschillende dagattracties in 2022? Ook al is het herstel na de pandemie ingezet, het niveau van 2019 is nog niet bereikt. Bekijk de volledige top 50 dagattracties in Nederland.

Categorie: Publicatie

Fondsenscan Landelijke Data Alliantie

15 dec. 2022

In opdracht van de LDA heeft Bureau Buiten een verkenning uitgevoerd naar additionele subsidiemogelijkheden. Ze hebben zowel naar Europese als nationale subsidiekansen gekeken die relevant kunnen zijn voor vraagstukken uit het LDA werkprogramma.

Categorie: Publicatie

Verkenning Inzicht in aanbod verblijfsaccommodaties

19 aug. 2022

Het aanbod van verblijfsaccommodaties is onvoldoende in beeld op landelijk, provinciaal en regionaal niveau. De beschikbare statistieken omvatten slechts een deel van het aanbod, terwijl inzicht in het volledige aanbod van groot belang is voor toeristisch en ruimtelijk beleid. In deze verkenning is voor drie gemeenten getest hoe inzicht verkregen kan worden in het verblijfsaanbod via een aantal landelijk beschikbare bronnen.

Meer weten?

Neem contact op

Hier vindt u de contactgegevens van de Landelijke Data Alliantie (LDA).

Lees verder