Landelijke Data Alliantie

De Landelijke Data Alliantie (LDA) heeft de ambitie om te komen tot één landelijk kennisnetwerk.

Hierin willen we beschikbare data en inzichten over toerisme van, naar en in Nederland samenbrengen, delen en waar nodig versterken. Ons doel: meer datagedreven beleidsbeslissingen en een grotere concurrentiekracht van ondernemers.

Agenda

  • 13 dec. 2022

    Programmaraadoverleg

Nieuws

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vroeg de LDA om (met de sector) te komen tot een nationale datastrategie voor het gastvrijheidsdomein.

Er is al veel voorwerk gedaan, met als resultaat een eindrapport dat nu beschikbaar is.

Categorie: Nieuws

Nieuwe vrijetijdsonderzoek van start

8 sep. 2022

De voorbereidingen voor het nieuwe vrijetijdsonderzoek gingen onlangs van start.

Nieuwe publicaties en projecten

Categorie: Publicatie

Verkenning Inzicht in aanbod verblijfsaccommodaties

19 aug. 2022

Het aanbod van verblijfsaccommodaties is onvoldoende in beeld op landelijk, provinciaal en regionaal niveau. De beschikbare statistieken omvatten slechts een deel van het aanbod, terwijl inzicht in het volledige aanbod van groot belang is voor toeristisch en ruimtelijk beleid. In deze verkenning is voor drie gemeenten getest hoe inzicht verkregen kan worden in het verblijfsaanbod via een aantal landelijk beschikbare bronnen.

Lees verder
Categorie: Publicatie

Kerncijfers Fietsvakanties 2021-2022

19 mei 2022

Rapport met de belangrijkste cijfers op het gebied van fietsvakanties in Nederland. Er wordt in het rapport onderscheid gemaakt tussen fietsstandplaatsvakanties en fietstrektochten. Het rapport geef onder andere inzicht in het profiel van de vakantiefietser, maar ook in de bestedingen, het aantal buitenlandse fietsvakantiegangers en het marktpotentieel.

Lees verder
Categorie: Publicatie

De Landelijke Recreatie & Toerisme Standaard 2030 (versie 2)

5 apr. 2021

Deze geactualiseerde versie van de R&T standaard is een leidraad voorziet de Nederlandse toeristisch-recreatieve sector van gestandaardiseerde concepten en definities. De standaard geeft daarnaast een overzicht van de belangrijkste beschikbare (landelijke) databronnen. De eerste publicatie gaat over het thema Bezoekers: omvang en profiel.

Lees verder

Meer weten?

Neem contact op

Hier vindt u de contactgegevens van de Landelijke Data Alliantie (LDA).

Lees verder