Landelijke Data Alliantie

In de Landelijke Data Alliantie (LDA) brengen we data en kennis over toerisme en recreatie van, naar en in Nederland samen, delen we inzichten en zorgen we samen voor meer datagedreven (beleids)keuzes in de gastvrijheidssector. Je vindt op onze site meer informatie over wie er actief zijn in het netwerk en welke onderzoeksprojecten we gezamenlijk uitvoeren. In de kennisbank vind je relevante onderzoeken op onderwerp, maar ook een overzicht van handige snelkoppelingen naar dashboards waar veel data te vinden is over toerisme en recreatie in Nederland.

Spoorpark Kempentoren

De Nationale Datastrategie biedt richting voor datagedreven werken in de toerisme- en recreatiesector

Voor de komende jaren (2024-2027) geven wij richting aan het databeleid in de toerisme- en recreatiesector door middel van De Nationale Datastrategie. De strategie is opgebouwd uit vijf strategische lijnen: goede basisdata, aandacht voor innovatie, organisatie & financiering, netwerksamenwerking en van data naar inzichten naar implementatie. Tot slot activeren we de strategie in het laatste onderdeel: ‘van strategie naar mogelijke activiteiten’.

Bekijk de Nationale Datastrategie.

De Landelijke Data Alliantie (LDA) heeft de ambitie om te komen tot één landelijk kennisnetwerk.

Hierin willen we beschikbare data en inzichten over toerisme van, naar en in Nederland samenbrengen, delen en waar nodig versterken. Ons doel: meer datagedreven beleidsbeslissingen en een grotere concurrentiekracht van ondernemers.

Lees nu ook het LDA Magazine met daarin interessante interviews met zo’n 20 vakgenoten die betrokken zijn bij de LDA.

Nieuws

Categorie: Nieuws

Update kerncijfers Gastvrijheidseconomie

6 feb. 2024

Ontdek de meest recente ontwikkelingen in de vernieuwde Kerncijfers Gastvrijheidseconomie 2023. Krijg inzicht in internationaal toerisme, bestedingen en populaire activiteiten - alles in één overzichtelijk document.

Categorie: Nieuws

LDA Jaaroverzicht 2023

14 dec. 2023

Wat heeft de LDA in 2023 allemaal gedaan? Welke hoogtepunten zijn er behaald? Bekijk het in het jaaroverzicht.

Bezoekers zitten op een bankje in de Grote kerksbuurt te Dordrecht
Categorie: Nieuws

Particuliere verhuur via online platformen

14 nov. 2023

Eurostat is een project gestart om structureel inzicht te krijgen in de particuliere verhuur. Airbnb, Booking, Expedia Group en TripAdvisor stelden hiervoor data beschikbaar. Onlangs publiceerde de LDA een online analyse van de Eurostat-data van 2019 t/m 2022.

Nieuwe publicaties en projecten

Categorie: Cijfers

Top 50 Dagattracties

30 mei 2023

Hoeveel bezoekers trokken verschillende dagattracties in 2022? Ook al is het herstel na de pandemie ingezet, het niveau van 2019 is nog niet bereikt. Bekijk de volledige top 50 dagattracties in Nederland.

Categorie: Publicatie

Fondsenscan Landelijke Data Alliantie

15 dec. 2022

In opdracht van de LDA heeft Bureau Buiten een verkenning uitgevoerd naar additionele subsidiemogelijkheden. Ze hebben zowel naar Europese als nationale subsidiekansen gekeken die relevant kunnen zijn voor vraagstukken uit het LDA werkprogramma.

Categorie: Publicatie

Verkenning Inzicht in aanbod verblijfsaccommodaties

19 aug. 2022

Het aanbod van verblijfsaccommodaties is onvoldoende in beeld op landelijk, provinciaal en regionaal niveau. De beschikbare statistieken omvatten slechts een deel van het aanbod, terwijl inzicht in het volledige aanbod van groot belang is voor toeristisch en ruimtelijk beleid. In deze verkenning is voor drie gemeenten getest hoe inzicht verkregen kan worden in het verblijfsaanbod via een aantal landelijk beschikbare bronnen.

Meer weten?

Neem contact op

Hier vindt u de contactgegevens van de Landelijke Data Alliantie (LDA).

Lees verder