Landelijke Data Alliantie

De Landelijke Data Alliantie (LDA) heeft de ambitie om te komen tot één landelijk kennisnetwerk.

Hierin willen we beschikbare data en inzichten over toerisme van, naar en in Nederland samenbrengen, delen en waar nodig versterken. Ons doel: meer datagedreven beleidsbeslissingen en een grotere concurrentiekracht van ondernemers.

Agenda

Nieuws

Nieuws

LDA Jaaroverzicht 2021

18 jan. 2022

Kijk met deze infographic terug naar de LDA activiteiten van 2021 én vooruit naar de plannen voor 2022

Een aantal belangrijke partijen in de culturele sector bundelen krachten in de Taskforce Samenwerkingsverband Publieksdata

Pilot met Nederlands Verplaatsingspanel (NVP) in afronding

Nieuwe publicaties en projecten

Gebruik deze leidraad voor betere vergelijkbaarheid van economische impactanalyses toerisme en recreatie.

Beter zicht op het aanbod van verblijfsaccommodaties op landelijk, provinciaal en regionaal niveau stimuleert datagedreven toeristische en ruimtelijke beleidskeuzes.

Meer weten?

Neem contact op

Hier vindt u de contactgegevens van de Landelijke Data Alliantie (LDA).

Lees verder