Landelijke Data Alliantie

De Landelijke Data Alliantie (LDA) heeft de ambitie om te komen tot één landelijk kennisnetwerk.

Hierin willen we beschikbare data en inzichten over toerisme van, naar en in Nederland samenbrengen, delen en waar nodig versterken. Ons doel: meer datagedreven beleidsbeslissingen en een grotere concurrentiekracht van ondernemers.

Lees nu ook het LDA Magazine met daarin interessante interviews met zo’n 20 vakgenoten die betrokken zijn bij de LDA.

Nieuws

Categorie: Nieuws

Arbeidsmarktmonitor Gastvrijheidssector 2022 beschikbaar

10 jan. 2023

De resultaten van de Arbeidsmarktmonitor Gastvrijheidssector 2022 zijn geactualiseerd en nu online beschikbaar. De monitor geeft inzicht in onder meer het aantal bedrijven, banen, baankenmerken en arbeidsmobiliteit en biedt de mogelijkheid om alle arbeidsmarktinformatie op provinciaal en regionaal niveau te analyseren. De monitor is een samenwerking van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, leden van Gastvrij Nederland en NBTC en wordt jaarlijks geüpdatete.

Lees verder
Categorie: Nieuws

Particuliere verhuur via online platformen

20 feb. 2023

Eurostat is een project gestart om structureel inzicht te krijgen in de particuliere verhuur, op basis van data van Airbnb, Booking, Expedia en TripAdvisor.

Categorie: Nieuws

LDA Jaaroverzicht 2022

20 dec. 2022

Wat stond er op de agenda van de Landelijke Data Alliantie in 2022? En hoeveel impact hebben we gemaakt? Bekijk het LDA Jaaroverzicht.

Lees verder

Nieuwe publicaties en projecten

Categorie: Publicatie

Fondsenscan Landelijke Data Alliantie

15 dec. 2022

In opdracht van de LDA heeft Bureau Buiten een verkenning uitgevoerd naar additionele subsidiemogelijkheden. Ze hebben zowel naar Europese als nationale subsidiekansen gekeken die relevant kunnen zijn voor vraagstukken uit het LDA werkprogramma.

Lees verder
Categorie: Publicatie

Verkenning Inzicht in aanbod verblijfsaccommodaties

19 aug. 2022

Het aanbod van verblijfsaccommodaties is onvoldoende in beeld op landelijk, provinciaal en regionaal niveau. De beschikbare statistieken omvatten slechts een deel van het aanbod, terwijl inzicht in het volledige aanbod van groot belang is voor toeristisch en ruimtelijk beleid. In deze verkenning is voor drie gemeenten getest hoe inzicht verkregen kan worden in het verblijfsaanbod via een aantal landelijk beschikbare bronnen.

Lees verder
Categorie: Publicatie

Kerncijfers Fietsvakanties 2021-2022

19 mei 2022

Rapport met de belangrijkste cijfers op het gebied van fietsvakanties in Nederland. Er wordt in het rapport onderscheid gemaakt tussen fietsstandplaatsvakanties en fietstrektochten. Het rapport geef onder andere inzicht in het profiel van de vakantiefietser, maar ook in de bestedingen, het aantal buitenlandse fietsvakantiegangers en het marktpotentieel.

Lees verder

Meer weten?

Neem contact op

Hier vindt u de contactgegevens van de Landelijke Data Alliantie (LDA).

Lees verder