Copyright: Beeldbank NBTC
Categorie:Projecten

Pilot Verdieping Arbeidsmarktmonitor op provinciaal en regionaal niveau

Gastvrijheid is hét fundament voor een aantrekkelijke bestemming. Om deze reden is een gastvrije sector één van de strategische prioriteiten in Perspectief 2030; de landelijke visie op bestemming Nederland. Voor een optimale gastvrijheidsbeleving dient blijvend geïnvesteerd te worden in het imago, de professionaliteit en de aantrekkelijkheid van de sector als werkgever. Om hier gericht op te kunnen sturen is data over bijvoorbeeld de arbeidsmarkt van groot belang. Daarnaast vraagt de krappe arbeidsmarkt om goede data en inzichten.

Een compleet overzicht van de arbeidsmarktgegevens van de gastvrijheidssector ontbreekt momenteel. Wel zijn bij het CBS veel relevante data beschikbaar in de vorm van microdatabestanden, maar die zijn voor veel partijen niet zomaar toegankelijk. In 2019 is NBTC gestart met de Arbeidsmarktmonitor Toerisme om meer inzicht te krijgen in de toeristische arbeidsmarkt. Middels het dashboard is een integraal overzicht gegeven van allerlei aspecten rond arbeid/werkgelegenheid voor de sector Toerisme en/of onderdelen hiervan.

In de pilot verdieping arbeidsmarktmonitor op provinciaal en regionaal niveau willen we deze reeds bestaande arbeidsmarktmonitor verder verbreden. Verbreden van sector afbakening Toerisme naar de gehele Gastvrijheidssector en verbreding aanbrengingen in de regionalisering van de cijfers (op gemeenteniveau). De verbreding van de monitor naar de Gastvrijheidssector zal in verschillende stappen worden uitgevoerd.

Doel

Een brede databasis creëren op het gebied van arbeidsmarktgegevens voor de gastvrijheidssector als geheel en de verschillende deelsectoren hierbinnen. Het dashboard biedt verdieping op provinciaal en regionaal niveau.

Resultaat

Het resultaat is inzicht in de arbeidsmarktmarkt van de gastvrijheidseconomie met de mogelijkheid om deze gegevens door de tijd heen te vergelijken, ook met andere sectoren of binnen verschillende regio’s in Nederland. De cijfers van 2020 geven, vergeleken met het jaar ervoor, de mogelijkheid om een eerste beeld te krijgen van de impact van de coronapandemie op de werkgelegenheid in de toerismesector.

Op het dashboard zijn diverse baankenmerken binnen de gastvrijheidssector te analyseren. Zo staat hierop het totaal aantal dienstverbanden met een verdeling naar het type contract, aantal FTE’s en de afstand tussen woon- en werkverkeer. Daarnaast staan er data op over de tevredenheid van werknemers in de sector. Als laatste is informatie te zien over de in- en uitstroom van werknemers in de sector, het opleidingsniveau en de baankansen binnen de gastvrijheidseconomie.

Planning

In september 2022 vindt er weer een update plaats van de arbeidsmarktmonitor, waarbij er weer een verdere stap in de verbreding naar de gastvrijheidssector wordt gemaakt.

Deelnemers

NBTC verzorgt de projectleiding van het arbeidsmarktdashboard gastvrijheidseconomie. Bij de uitbreiding van het dashboard naar de gastvrijheidseconomie zijn diverse leden van Gastvrij Nederland (KHN (& SVH), HISWA-RECRON, Club van Elf) en het CBS betrokken.

Wil je inzicht in arbeids- en werkgelegenheidsaspecten van de sector Toerisme en Gastvrijheidseconomie? In het dashboard is veel informatie verzameld.

Naar Arbeidsmarktmonitor

Samenvatting Arbeidsmarktmonitor

In deze samenvatting lees je de belangrijkste resultaten van de Arbeidsmarktmonitor

Download de samenvatting Arbeidsmarktmonitor

Bekijk deze instructievideo

Bekijk meer over dit onderwerp