Copyright: Beeldbank NBTC
Projecten

Pilot Verdieping Arbeidsmarktmonitor op provinciaal en regionaal niveau

Een compleet overzicht van de arbeidsmarktgegevens van de gastvrijheidssector ontbreekt momenteel. Wel zijn bij het CBS veel relevante data beschikbaar in de vorm van microdatabestanden, maar die zijn voor veel partijen niet zomaar toegankelijk. Volgens de LDA is informatie over de arbeidsmarkt een van de ‘blinde vlekken’ op dit moment. De sector zou geholpen zijn met een informatieplatform of dashboard waarop alle arbeidsmarktinformatie over de sector samenkomt en op provinciaal en regionaal niveau te analyseren is. Verschillende microdatabestanden van het CBS zijn bruikbaar om dit dashboard met informatie te vullen, bijvoorbeeld over loopbaanhistorie, de Basisregistratie Personen en databestanden van DUO, de KvK, de Belastingdienst, het UWV en de BRP.

Doel

Een brede databasis creëren op het gebied van arbeidsmarktgegevens voor de gastvrijheidseconomie als geheel en de toeristische sector in het bijzonder middels een dashboard met verdieping op provinciaal en regionaal niveau. Daarnaast wordt de eerste stap gezet naar de uitbreiding van het dashboard richting de gastvrijheidssector.

Resultaat

Het resultaat is inzicht in de arbeidsmarktmarkt van de gastvrijheidseconomie met de mogelijkheid om deze gegevens door de tijd heen te vergelijken, ook met andere sectoren of binnen verschillende regio’s in Nederland. De cijfers van 2020 geven, vergeleken met het jaar ervoor, de mogelijkheid om een eerste beeld te krijgen van de impact van de coronapandemie op de werkgelegenheid in de toerismesector.

Op het dashboard zijn diverse baankenmerken binnen de gastvrijheidssector te analyseren. Zo staat hierop het totaal aantal dienstverbanden met een verdeling naar het type contract, aantal FTE’s en de afstand tussen woon- en werkverkeer. Daarnaast staan er data op over de tevredenheid van werknemers in de sector. Als laatste is informatie te zien over de in- en uitstroom van werknemers in de sector, het opleidingsniveau en de baankansen binnen de gastvrijheidseconomie.

Planning

Eind september 2021 wordt een nieuwe versie van het dashboard gepubliceerd met daarin cijfers over 2020.

Deelnemers

NBTC verzorgt de projectleiding van het arbeidsmarktdashboard gastvrijheidseconomie. Bij de uitbreiding van het dashboard naar de gastvrijheidseconomie zijn diverse leden van Gastvrij Nederland (KHN (& SVH), HISWA-RECRON, Club van Elf) en het CBS betrokken.

Bekijk hier de huidige Arbeidsmarktmonitor.

Bekijk meer over dit onderwerp