Categorie:Deelnemers

Kennisnetwerk Destinatie Nederland

Kennisnetwerk Destinatie Nederland is een netwerk van, voor en door professionals van circa 70 destinatie- en citymarketing organisaties. Het netwerk draagt bij aan de ontwikkeling en versterking van het vakgebied destinatiemanagement door middel van kennisdeling, verbinding en ontmoeting. Binnen het netwerk werken DMO-professionals samen in verschillende expertgroepen, waaronder de expertgroep DMO Lab.

In de expertgroep DMO Lab staat het verkrijgen van data en inzichten in de Customer Journey centraal. Data-analisten en marketeers kijken onder andere hoe er beter gebruik gemaakt kan worden van de touchpoints van de DMO, maar ook naar de databronnen die er beschikbaar zijn om deze inzichten te verkrijgen.

Kennisnetwerk Destinatie Nederland is aangesloten bij de Landelijke Data Alliantie om kennis, data en inzichten te delen, (gezamenlijke) behoeftes op het gebied van data vanuit de DMO’s te agenderen en om als linking pin te fungeren richting de destinatie- en citymarketing organisaties in het land. Meer informatie over Kennisnetwerk Destinatie Nederland is te vinden in deze brochure.

Bekijk meer over dit onderwerp