Publicatie

De Landelijke Recreatie & Toerisme Standaard 2030 (versie 1)

Thema: Toerisme & recreatie algemeen

Deze vernieuwde versie van de R&T standaard is een leidraad voor iedereen die zich bezig houdt met data en inzichten over de Nederlandse sector Toerisme en Recreatie. In de leidraad staan gestandaardiseerde concepten en definities. Bovendien geeft het een overzicht van de belangrijkste beschikbare (landelijke) databronnen. De eerste publicatie gaat over het thema Bezoekers: omvang en profiel.

Bron: Werkgroep Recreatie en Toerisme Standaard 2030, 2021

Het doel van de Landelijke R&T Standaard 2030 is om de Nederlandse toeristisch-recreatieve sector te voorzien van gestandaardiseerde concepten/definities en de belangrijkste beschikbare (landelijke) databronnen. De R&T standaard draagt op deze manier bij aan het realiseren van een betere kwaliteit en een betere onderlinge vergelijkbaarheid van toeristisch en recreatief onderzoek in Nederland.

Deze geactualiseerde standaard is een update en uitbreiding van de reeds bestaande Landelijke R&T Standaard 2015. De informatie wordt periodiek herzien en aangevuld met nieuwe relevante thema’s en databronnen. Op deze manier blijft de standaard dynamisch en wordt het een alomvattend naslagwerk.

De Landelijke R&T Standaard 2030 is opgebouwd uit verschillende thema’s, waarin binnen elk thema gezocht wordt naar de meest geschikte definities en databronnen.

De hoofdthema’s:

  1. Bezoekers: Omvang en Profiel
  2. Bezoekers: Customer Journey en Bezoekersstromen
  3. De impact van toerisme
  4. Het toeristisch aanbod (vooral gezien vanuit de toeristisch-recreatieve bedrijfstakken)

Het eerste hoofdthema is uitgewerkt en hieronder te downloaden.

Deze standaard is tot stand gekomen vanuit de Werkgroep Recreatie en Toerisme Standaard 2030, als een van de projecten van de Landelijke Data Alliantie (LDA).  

De Landelijke R&T Standaard 2030

Deze download bevat het eerste deel van de R&T Standaard, deel 'Bezoekers: Omvang & Profiel’

Download de publicatie